Rondanestien - fra fjord til fjell

Storsmeden og Veslesmeden i Rondane

- 460 km merket sti

  

- Fra Oslo til Dovre

  

- Fra fjord til fjell

 

Rondandestien strekker seg fra Bjørvika i Oslo til Hjerkinn på Dovre og byr på en lang vandring gjennom kulturlandskap, skogkledte åser, myke østlandsfjell og høye topper i Rondane.

"Rondanestien - Fra fjord til fjell" er et samarbeidsprosjekt mellom DNT Oslo og Omegn, Nannestad Kommune, Eidsvoll Kommune, Hamar og Hedmarken Turistforening og Lillehammer og Omland Turistforening.

Stien strekker seg fra Bjørvika i Oslo opp gjennom Nordmarka og Romeriksåsene til Nannestad. Den passerer på nordsiden av hovedflyplassen, og stryker forbi Eidsvollsbygningen. Stien krysser Vorma sør for Mjøsa og strekker seg ut over Hedmarksvidda på østsiden av Mjøsa. Den dreier nord like øst for Lillehammer, og rir åskammen på østsiden av Gudbrandsdalen. Den kommer inn på stinettet i Rondane ved Gråhøgdbu, og krysser Rondane fra sør til nord. Stien avsluttes ved Hjerkinn på Dovre. Rondanestien er 460 km lang og det finnes overnattingsmuligheter langs hele ruta.

 

Rondanestien er merket hele veien fra Oslo til Hjerkinn. Foto: Kristin Baune Bochud  Klar septemberdag i Rondane. Foto: Kristin Baune Bochud  Reinlav i Rondane. Foto: Kristin Baune Bochud 

 

Et betydelig arbeide er nedlagt, og særlig kommunene har bidratt med nybrottsarbeid. Vårt mål har vært å få til en sammenhengende sti fra fjord til fjell, samt lede denne innom flere av kulturskattene øst Norge har å by på. Vi har etablert overnattingssteder hele veien langs løypa, med unntak av et strekk gjennom Nannestad og Eidsvoll. Eidsvoll byr på pensjonat. 

Dersom man fullfører hele stien har man fortjent Rondemerket. I tillegg får man hederlig omtale på http://www.rondanestien.no/.

 

Rondanestien - langturen fra fjord til fjell

Kjersti og Harald gikk Rondanestien sommeren 2009 og forteller om en strålende tur.På langtur går man med hele livet på ryggen, som en skilpadde. Det gir en frihetsfølelse og enorm glede, sier Harald Godø Gjerdahl. Sammen med sin Kjersti gikk han den 430 km lange Rondanestien fra Oslo til Hjerkinn.

Les mer